„ODKLAD“ (NEJEN) NÁJEMNÉHO ZA PROSTORY SLOUŽÍCÍ PODNIKANÍ

Nedávno jsme napsali článek týkající se nájemného prostor sloužících podnikání, které byly dotčeny výskytem nové typu koronaviru a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními. V článku jsme přinesli špatnou zprávu pro podnikatele, kteří byli nuceni omezit maloobchodní prodej a prodej služeb ve svých provozovnách anebo s ohledem na mimořádnou situace došlo k pozdržení různých dodávek, tedy […]

COVID-19 A OCHRANA ZAMĚSTNANOSTI

Všichni, zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé či osoby samostatně výdělečně činné, se nyní potýkáme s problémem způsobeným epidemií COVID–19 a nejspíš ještě nějaký čas budeme. Vláda představila Cílený program ochrany zaměstnanosti[1] s trefným názvem Antivirus, cílící na zaměstnavatele a zaměstnance. Na jakou výši náhrady mzdy mají zaměstnanci během překážek v práci nárok, v jaké míře a za […]

COVID-19 A NÁJEMNÉ PODNIKATELKÝCH PROSTOR

Opatření spojená s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeným novým typem koronaviru postihla velkou většinu podnikatelů. Podnikatelé jsou nuceni omezit maloobchodní prodej a prodej služeb ve svých provozovnách anebo s ohledem na mimořádnou situace došlo k pozdržení různých dodávek. Podnikatelé se tak ocitli v situacích, kdy jejich zisk zásadně poklesnul nebo dokonce úplně vypadnul, zatímco jejich zákonné […]

COVID-19 A ODKLAD SPLÁTEK ÚVĚRŮ

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se mnoho společností a živnostníků potýká s omezeným či kompletně zastaveným provozem. V následku toho nemají předpokládané příjmy na řádné splácení svých závazků a úvěrů. V tomto případě banky po jednání s ČNB a s Českou bankovní asociací umožňují nejen běžným spotřebitelům, ale i malým a středním podnikatelům[1], odložit […]

COVID-19 A DAŇ Z PŘÍJMU

S příchodem pandemie vyhlásila vláda řadu mimořádných opatření které, byť jsou pro ustálení aktuální situace nutné, mají značný dopad na všechny osoby, vč. podnikatelů. Některým podnikatelům současná situace přeje, když se jim tržby naopak zvýšily, naopak mnoho podnikatelů, a nutno podotknout, že jich je většina, museli přestat své služby poskytovat a/nebo museli uzavřít své provozovny. […]

COVID-19 A DOVOLENÁ

V rámci vyhlášených krizových opatření vlády, není možné překročit státní hranice, pokud nebyla naplněna jedna z možných výjimek. Pokud je tedy zákazník nucen rušit svůj pobyt vlivem státních opatření, náleží mu zpět náhrada? Je právo na straně zákazníka nebo na straně poskytovatele služeb cestovního ruchu? Dle občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy před […]

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ A PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DPH

V souvislosti s přijímanými vládními opatřeními v reakci na šíření epidemie koronaviru vláda přijala i opatření týkají se plátců daně z přidané hodnoty. Vláda tak svým rozhodnutím „uvolnila povinnosti“ také v oblasti podávání kontrolních hlášení a podávání přiznání k DPH. Plátci daně mají povinnost podat kontrolní hlášení za příslušný kalendářní měsíc do 25 dnů po […]

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

Jak na založení společnosti s ručením omezeným Začínáte-li podnikat, je třeba zvážit v jaké formě bude Vaše podnikání probíhat. Rozhodnete-li se pro podnikání ve formě společnosti, zpravidla bývá nejvhodnější zvolit formu s.r.o. Hlavní výhodou je relativní nenáročnost na správu, oddělení osobního majetku od firemního a omezení odpovědnosti společníka při úhradě základního kapitálu. Co budete zásadně […]

ROZVOD MANŽELSTVÍ. ZÁKLADNÍ NÁVOD.

Někdy bohužel manželství dospěje do fáze, že vzájemné soužití manželů již není možné. Jak v takovém případě postupovat? Ideální situace nastane, dojde-li mezi manželi ke shodě na uspořádání budoucího života. V první řadě je třeba vyřešit situaci nezletilých dětí. Kde budou dále bydlet, kdo jim bude hradit jídlo, kroužky, vzdělávání. Dále je třeba nalézt shodu […]

Ochrana práv vězně a vymáhání pohledávek

Byť je člověk omezen na osobní svobodě, život venku pokračuje dál. Existují životní situace, kdy člověk je odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody. Najednou není schopen řešit běžné záležitosti, zpravidla jeho finanční situace není dobrá, neboť přijde o pravidelné zdroje příjmů a není neobvyklé, že je proti němu vedeno insolvenční řízení. Má taková osoba vůbec […]