Odměna za naše služby

Odměna

Odměnu za poskytování právních služeb sjednáváme s klienty smluvně na základě vzájemné dohody. Výše odměny se odvíjí od typu řešené právní věci a odborné a časové náročnosti. Platí, že v rámci naší advokátní kanceláře bude každému klientovi sdělena výše odměny v jeho věci ještě předtím, než mu bude taková služba poskytnuta a fakturována. Smlouva o poskytnutí právní služby je uzavřena až okamžikem, kdy klient s poskytnutím služby za danou cenu vysloví svůj souhlas.

Na základě povahy poskytované právní služby sjednáváme odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Časová smluvní odměna​

Při smluvní odměně časové platí klient advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. 

Naše obvyklá hodinová sazba je  2 900 – 4 900 Kč/hod

Úkonová smluvní odměna

Úkonová odměna je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci učiní. Výše odměny za jeden právní úkon se určuje dohodou.

Paušální smluvní odměna

Při paušální odměně se bavíme o sjednané pevné částce za poskytování právních služeb. Odměnu stanovujeme na opakující se časové období, většinou se jedná o paušální měsíční částku. Tato forma odměny je vhodná pro klienty s pravidelnou potřebou právních služeb. Tento typ smluvní odměny je nám velmi blízký, ale klientům samozřejmě poskytujeme i jednorázové právní služby.

Podílová smluvní odměna

Odměna je podílem z předmětu věci nebo z výsledku řízení.

Ostatní

Za poskytování právních služeb expresně nebo mimo obvyklé hodiny (9:00–17:30 pondělí až pátek) si účtujeme příplatek ve výši 50–100 %. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. 

Vedle nároku na odměnu má advokát také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, 

e-mailová a telefonická komunikace, znalecké posudky, překladatelské služby atd.) a na náhradu za promeškaný čas.

Líbí se Vám, jak pracujeme?
Máte problém, se kterým potřebujete pomoci?

Proč zvolit právě nás

Právo efektivně propojujeme s dalšími obory pro vybraná odvětví trhu. Díky pečlivě sestavenému týmu specialistů a moderním technologiím vám poskytneme službu, s níž budete spokojeni nejen díky dosaženým výsledkům, ale také díky společné cestě. Získejte partnera pro svůj byznys.

Rychlé zpracování

Pečlivě vybraný tým specialistů

Nejmodernější technologie

Perfektní porozumění vašemu byznysu

Chcete pomoci?

Stručně nám napište, s čím vám můžeme pomoci. Ozveme se vám.

Odeslat