Odměna za naše služby

Odměna

Odměnu za poskytování právních služeb sjednáváme s klienty smluvně na základě vzájemné dohody. Výše odměny se odvíjí od typu řešené právní věci a odborné a časové náročnosti. Platí, že v rámci naší advokátní kanceláře bude každému klientovi sdělena výše odměny v jeho věci ještě předtím, než mu bude taková služba poskytnuta a fakturována. Smlouva o poskytnutí právní služby je uzavřena až okamžikem, kdy klient s poskytnutím služby za danou cenu vysloví svůj souhlas.

Časová smluvní odměna​

Při smluvní odměně časové platí klient advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Naše obvyklá hodinová sazba je  3.500 – 5.900 Kč/hod. 

Úkonová smluvní odměna

Úkonová odměna je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci učiní. Výše odměny za jeden právní úkon se určuje dohodou.

Paušální smluvní odměna

Při paušální odměně se bavíme o sjednané pevné částce za poskytování právních služeb. Odměnu stanovujeme na opakující se časové období, většinou se jedná o paušální měsíční částku. Tato forma odměny je vhodná pro klienty s pravidelnou potřebou právních služeb. Tento typ smluvní odměny je nám velmi blízký, ale klientům samozřejmě poskytujeme i jednorázové právní služby.

Podílová smluvní odměna

Odměna je podílem z předmětu věci nebo z výsledku řízení.

Ostatní

Za poskytování právních služeb expresně (express se považuje méně než 72 hodin) nebo mimo obvyklé hodiny (9:00–17:30 pondělí až pátek) si účtujeme příplatek ve výši 50–100 %. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. 

Vedle nároku na odměnu má advokát také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, e-mailová a telefonická komunikace, znalecké posudky, překladatelské služby atd.) a na náhradu za promeškaný čas.

Líbí se Vám, jak pracujeme?
Máte problém, se kterým potřebujete pomoci?

Proč zvolit právě nás

Právo efektivně propojujeme s dalšími obory pro vybraná odvětví trhu. Díky pečlivě sestavenému týmu specialistů a moderním technologiím vám poskytneme službu, s níž budete spokojeni nejen díky dosaženým výsledkům, ale také díky společné cestě. Získejte partnera pro svůj byznys.

Chcete pomoci?

Stručně nám napište, s čím Vám můžeme pomoci. Ozveme se vám co nejdříve.