Odměna za naše služby

Odměna

Odměnu za poskytování právních služeb sjednáváme s klienty smluvně na základě vzájemné dohody. Výše odměny se odvíjí od typu řešené právní věci, odborné a časové náročnosti. Platí, že v rámci naší advokátní kanceláře bude každému klientovi sdělena výše odměny v jeho věci ještě před tím, než mu bude taková služba poskytnuta a fakturována. Smlouva o poskytnutí právní služby je uzavřena až okamžikem, kdy klient s poskytnutím služby za danou cenu vysloví svůj souhlas.

Na základě povahy poskytované právní služby sjednáváme odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Časová smluvní odměna

Při smluvní odměně časové platí klient advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Naše obvyklá hodinová sazba je 2 900 – 4 900 Kč/hod.

Úkonová smluvní odměna

Úkonová odměna je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci učiní. Výše odměny za jeden právní úkon se určuje dohodou.

Paušální smluvní odměna

Při paušální odměně se bavíme o sjednané pevné částce za poskytování právních služeb. Odměnu stanovujeme na opakující se časové období, většinou se jedná o paušální měsíční částku. Tato forma odměny je vhodná pro klienty s pravidelnou potřebou právních služeb. Tento typ smluvní odměny je nám velmi blízký, ale klientům samozřejmě poskytujeme i jednorázové právní služby.

Podílová smluvní odměna

Odměna je podílem z předmětu věci nebo z výsledku řízení.

Ostatní

Za poskytování právních služeb expresně nebo mimo obvyklé hodiny (9:00-17:30 pondělí až pátek) si účtujeme příplatek ve výši 50-100 %. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.

Vedle nároku na odměnu má advokát také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, e-mailová a telefonická komunikace, znalecké posudky, překladatelské služby atd.) a na náhradu za promeškaný čas.

Líbí se vám jak pracujeme?
Máte problém, se kterým potřebujete pomoci?

Podívejte se, s čím vším si umíme poradit

Prohlédnout specializace

Nevíte, do které oblasti patří váš problém?

Není problém, nechejte nám na sebe telefon a my vám do 24 hodin zavoláme zpátky.

Nebo nám můžete zavolat:

+420 212 247 232 pracovní dny 9–18 hod.
[email protected]